Regulamin Pensjonatu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin Etykieta określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i SPA i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podanie danych osobowych podczas meldunku. Zasady regulaminu akceptowane są także poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki, lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin i Etykieta SPA obowiązują wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu i SPA Kaszubskiego Sekretu Zdrowia i Urody.

3. Regulamin i Etykieta są dostępne do wglądu w Recepcji i w każdym pokoju Pensjonatu.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest turnusowo na okres 1-2tygodni. Na życzenie Gościa turnus może być przedłużony.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Gość powinien meldować się w Pensjonacie od godziny 14:00-15:00, natomiast po upływie swojego turnusu wymeldowywać się do godziny 10:00.

4. Przekazanie pokoju do użytkowania Gościa, jak i zdanie pokoju przed wymeldowaniem następuje w obecności personelu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą gościnnie przebywać w pokojach od godziny 7:00 do godziny 22:00. Odpowiedzialność za ewentualne straty spowodowane przez Gości Mieszkańców Pensjonatu ponosi osoba wynajmująca w danym momencie pokój Pensjonatu.

4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pensjonatu lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Pensjonatu zaliczka nie zostaje zwrócona.

§4 USŁUGI

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 • czynności porządkowe pokoju przeprowadzone są przez wyznaczonego do tej czynności pracownika Pensjonatu w poniedziałki, środy i piątki. Jeśli Gość życzy sobie wymiany ręczników, prosimy aby w piątek pierwszego tygodnia pozostawić brudne ręczniki na podłodze w łazience. Na życzenie Gości przy wcześniejszym zgłoszeniu tego w Recepcji Pensjonatu istnieje możliwość zmiany całej pościeli w piątek pierwszego tygodnia.

4. Dodatkowa, nadprogramowa wymiana pościeli, ręczników poza jednorazowym życzeniem Gości wiąże się z kosztem:

 • 40zł - zmiana pościeli na całym łóżku,
 • 10zł - poszewka na poduszkę,
 • 25zł - poszewka na kołdrę,
 • 10zł - prześcieradło,
 • 30zł - ręcznik duży,
 • 20zł - ręcznik mały,
 • 10zł - dodatkowa poduszka,
 • 20zł - dodatkowa kołdra,
 • 20zł - dodatkowy koc,

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.

4. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać od razu Personelowi Pensjonatu.

5. Szkody powstałe z winy Gościa regulowane są bezpośrednio po zgłoszeniu uszkodzenia, zniszczenia.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. OPUSZCZAJĄC POKÓJ, PROSIMY NIE POZOSTAWIAĆ KART W CZYTNIKACH.

7. Pensjonat nie odpowiada za zagubione rzeczy Gości.

§6 CISZA NOCNA

1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Pensjonat nie akceptuje obecności zwierząt.

2. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach Pensjonatu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pensjonat i SPA Kaszubski Sekret Zdrowia i Urody z siedzibą w Gołubiu przy ul. Jeziornej 2 i 2A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pensjonat.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Pensjonatu i ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

7. Zgubienie kluczy lub karty do pokoju należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji. Koszt obciążający gościa za zgubienie kluczy bądź karty to 100zł.

8. Wczasowiczów nie kierowanych z ośrodka wczasowego Waldtour Revita mieszkających w Pensjonacie obowiązuje opłata miejscowa (klimatyczna) na rzecz Urzędu Gminy.

W naszym Pensjonacie posiadamy system rekuperacji. Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja to wentylacja z odzyskiem ciepła: energooszczędny sposób na dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń i usunięcie zużytego: wraz z zanieczyszczeniami (kurzem, dwutlenkiem węgla i zapachami). System rekuperacji zapewnia odzysk energii/ciepła z usuwanego powietrza, dzięki czemu raz wytworzone ciepło wykorzystane jest ponownie.

Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez otwór w budynku, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora, ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego. Potem nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet.

Identyczna ilość ciepłego, wilgotnego, zużytego powietrza jest usuwana z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte oddaje swoją energię (zimą ciepło, latem chłód) do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz, nie mieszając się z nim.

Rekuperacja działa bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii.

(Wykonawca: rekuperatory.pl)

Etykieta SPA

 • Pracownicy Kaszubskiego Sekretu Zdrowia i Urody zapraszają na zabiegi w pon.-pt. 10.00-18.00 w soboty 10.00-14.30.
 • Polecamy rezerwację zabiegów na kilka dni przed planowaną wizytą. Dzięki temu będziemy mogli wykonać zabiegi w wybranym dniu oraz preferowanych przez Państwa godzinach.
 • Prosimy o rezerwację zabiegów telefonicznie pod numerem telefonu 575-889-111 lub bezpośrednio w Recepcji Pensjonatu i SPA. Wykwalifikowany personel przedstawi Państwu ofertę Gabinetów i pomoże wybrać najlepsze dla Państwa zabiegi.
 • Zachęcamy, aby przybyć do Recepcji SPA minimum 15 minut przed umówionym zabiegiem. Pozwoli to Państwu na wypełnienie karty klienta, która umożliwi zapoznanie się naszemu Personelowi z aktualnym stanem Państwa zdrowia. Wypełniona karta wspomoże bezpieczne wykonanie zabiegu i dostosuje go do potrzeb Państwa skóry.
 • Personel zaprowadzi Państwa do szatni, gdzie będą mogli się Państwo przygotować do zabiegu i pozostawić swoje rzeczy w szafce z kluczykiem..
 • Przybywając z opóźnieniem, zabieg może zostać skrócony.
 • Na zabiegi prosimy zgłaszać się bez biżuterii i bez makijażu.
 • Przed rozpoczęciem zabiegu prosimy poinformować Personel o wszelkich problemach zdrowotnych, alergiach czy urazach.
 • W trosce o Państwa komfort nie zalecamy spożywania przed zabiegiem ciężkich posiłków i alkoholu.
 • W SPA obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 • SPA jest strefą ciszy, zatem w trosce o Państwa odprężenie prosimy nie przynosić telefonów komórkowych lub wyłączenie ich przed zabiegiem.
 • Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość anulowania zabiegu i prosimy o dokonanie tego w jak najszybszym czasie. Szanujmy swój czas.
 • Należność za zabiegi prosimy dokonywać bezpośrednio po zabiegach w Recepcji Pensjonatu i SPA.