Obowiązek informacyjny

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Głównym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rządu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

1) Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaszubski Sekret Sp. z o.o. oraz Kaszubski Sekret Zdrowia i Urody Aleksandra Warnke, z którymi można się skontaktować:

Adres: ul. Jeziorna 2, 83-316 Gołubie

e-mail: kaszubskisekretsp.k@gmail.com

tel.: 575-889-111

2) Cel pozyskiwania danych

Kaszubski Sekret Sp. z o.o. oraz Kaszubski Sekret Zdrowia i Urody Aleksandra Warnke przekaże Państwa dane innym podmiotom wyłącznie w celach:

  • Świadczenia usług hotelarskich

  • Świadczenia usług kosmetycznych

  • Świadczenia usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych

  • Realizacji umów z kontrahentami

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy wstanie prawidłowo zrealizować usługi lub zgodnie z prawem wystawić faktury.

3) Podstawa przetwarzania:

Świadczone usługi przez Kaszubski Sekret Sp. z o. o. oraz Kaszubski Sekret Zdrowia i Urody Aleksandra Warnke będą przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych. Zgoda taka zostaje wyrażona w momencie meldunku Państwa w Pensjonacie w celu zakwaterowania lub wypełnienia kart Pacjentów w celu wykonania usług kosmetologicznych, podologicznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

4) Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo, jak jest to niezbędne. W odniesieniu do usług Kaszubskiego Sekretu Sp. z o. o. oraz Kaszubskiego Sekretu Zdrowia i Urody Aleksandra Warnke, Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, (wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie ich przetwarzanie. Dane kontrahentów będą przechowywane zgodnie z przepisami finansowymi.

5) Odbiory danych

Nie sprzedajemy Państwa danych, nie udostępniamy ich komercyjnie podmiotom trzecim. Jedynie za Państwa zgodą możemy je przekazać podmiotom z grupy Kaszubski Sekret Sp. z o.o. oraz Kaszubski Sekret Zdrowia i Urody Aleksandra Warnke. Możemy udostępnić Państwa dane wyłącznie:

  • Innym odbiorcom działającym na podstawie przepisów prawa tj. Sąd, Policja, Prokuratura,

  • Podmiotom, którym zlecono czynności wymagające przetwarzanie danych.

6) Zabezpieczenie danych

Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi procedurami wewnętrznymi.

7) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo:

  • Wycofać się ze zgody, przy czym nieprzetwarzanie danych osobowych następuje od momentu wycofania zgody. Wycofanie się ze zgody następuje w formie wniosku, drogą pisemną na adres Administratora Państwa danych.